Konst i offentligheten går att se som att den både kan göra eller förstöra ett offentligt rum. Det här beroende på hur konsten skapar ett tankemässigt interaktivt rum. Hur rummet tas i besittning genom konsten och vad den lämnar för utrymme. Hur blir det om man fokuserar på att göra konst i privata rum som är av "semioffentlig" karaktär. Kan vi förändra dessa rum genom att behandla dem likt offentligheter? Göra dem och deras strukturer mer synliga? Göra dem mer offentligt tillgängliga och föränderliga? Skapa förståelse för rummens begränsningar och hur dessa omgivningar och miljöer är performativa för vår kultur? Det vill säga: HUR MILJÖERNA VI RÖR OSS I PÅVERKAR OSS OCH VILKA VI ÄR.   

Köpcentret som stadsrum adresseras och utmanas. Något vi ser som viktigt då Stockholm till största delen består av privata rum. Privata rum som ibland är av halvoffentlig karaktär.

Ansvarig redaktör för bloggen: Kristoffer Svenberg
Kreatörer av projektet: Alexandra Strand, Caroline Waldenström, Elin Pella Månsson, Ellinor Wah, Emelie Ida Sjödén, Hanna Lindström, Jennifer Benholm, Jonas Gustavsson, Jordache Naran, Josefin Löfström, Kelly Tångring, Khaled Gnina, Linn Eliasson, Linus Leonardsson, Lumin Desirée Baguion, Maja Johansson, Olivia Arwin, Saga Apelgren, Sara Sayed, Alina Jansson Heikkinen, Alva Schiöler, Cornelia Hinds, Emeli Meilink, Jorun Joiner, Josefine Gyllensvärd, Karin Jensen, Laura Edman, Leon Kuhn, Louise Dyhlén, Louise Silfversparre, Lovisa Nordlöf, Matilda Bakke, Oliver Norberg, Paulina Cederskär, Rebecca Reimers Carlheim-Gyllenskiöld, Sara Dehlin, Sofia Kumlin, Sophia Desport, Teresa Ranta, William Björklund, Åsa Hodell (utökas under projektets gång)
Partners för projektet 2014: Designgymnasiet Nacka, Stockholms Läns Museum
Partners för projektet 2012-2013: Moderna Museet, Index, Viktor Rydbergs Gymnasium
Konceptidé och projektledare: Kristoffer Svenberg (The New Beauty Council) 
mallrats konstprojekt på facebook / www.kristoffersvenberg.com

Like Mallrats Stockholm!

          

MALLRATS STOCKHOLM – VISION OCH VERKLIGHET

Mallrats Stockholm på Stockholms Läns Museum!

Idag är Stockholm en av de regioner som har flest kvadratmeter shoppinggalleria per invånare i hela Europa. Hur påverkar det oss, hur ser det offentliga livet i ett privat köpcentrum ut? Designgymnasiet har under november - december arbetat med projektet Mallrats Stockholm tillsammans med Kristoffer Svenberg som konstnärlig ledare. 

Offentliga rum diskuteras i dagens läge ofta inom arkitektur, stadsplanering och konst. Men i Stockholm lever vi till största delen i privata rum. Med projektet Mallrats frågar vi oss vad det är för kultur som utvecklas när kommersiella rum breder ut sig och i flera fall ersätter tidigare levande offentligheter så som torg. Konstprojektet Mallrats handlar om att ta plats där det inte lämnas något utrymme. 

För vem byggs staden? Vad är det som värderas? 

Vi som människor bygger och formar staden. Men i sin tur formar byggnaderna och staden även oss. Miljöerna vi rör oss i påverkar oss och vilka vi är. Utrymmet för olika kulturella uttryck spelar roll. Vilka kulturella uttryck värderas? Vilka kulturella uttryck städas bort? 

Stockholms Läns Museum presenterar ett konstprojekt som undersöker köpcentrumet som plats och dess roll i den framtida staden. Ett projekt som drivits ihop med elever från Designgymnasiet, lärare Josefin Löfström samt konstnären Kristoffer Svenberg som initiativtagare och konstnärlig ledare.

11 dec 2014 - 11 jan 2015 

Fly Julruschen! Som ett välkomnande avbrott i julruschen presenterar Kristoffer Svenberg idéer och tankar om utställningen MALLRATS STOCKHOLM - VISION & VERKLIGHET. 13 dec kl 13:00. Varmt Välkomna! Utställningen pågår 11 dec 2014 - 11 jan 2015. 
Tisdag - torsdag kl 12-17 
Fredag - söndag kl 12-16

Besöksadress
Järnvägsgatan 23, Nacka
Dieselverkstaden i Sickla STRESSGÅNGEN Jordache Naran, Emelie Ida Sjödén, Kelly Tångring, Hanna Lindström, Film/foto: Olivia Arwin.

EVERYTHING IS EVERYTHING IN A MALLAv Emelie Ida Sjödén & Jonas Gustavsson 2014. Ett Mallrats-verk inspirerat av konstnären Koki Tanakas Everything is everything.

Vad är det som sker i Sickla?

Följ Mallrats Stockholm för fler uppdateringar! Designgymnasiet arbetar just nu med Mallrats-workshops och bedriver verksamhet i Sickla. Den 11 december är det vernissage för Mallrats Stockholm på Stockholms Läns Museum som del av utställningen Vision och verklighet.
Mallrats - Designgymnasiet - Stockholms Läns Museum


Workshops pågår just nu tillsammans med Stockholms Läns Museum och Designgymnasiet. Shoppinggalleriors arkitektur utforskas och utmanas med konst som verktyg. Projekt bedrivs och verk skapas av:

Alexandra Strand, Caroline Waldenström, Elin Pella Månsson, Ellinor Wah, Emelie Ida Sjödén, Hanna Lindström, Jennifer Benholm, Jonas Gustavsson, Jordache Naran, Josefin Löfström, Kelly Tångring, Khaled Gnina, Linn Eliasson, Linus Leonardsson, Lumin Desirée Baguion, Maja Johansson, Olivia Arwin, Saga Apelgren, Sara Sayed


Tallkott TalkTallkott Talk är ett projekt som drevs av konstnären Jens Evaldsson på Brunkebergstorg i Stockholm under sommaren/hösten 2014.

Programmet 2014 såg ut så här:

8 augusti, samtal med Jan Rydén. Titel “Allborgarrätt”
22 augusti, Performance, sång och samtal med Anna Kinbom Titel “vandrande sång för bankerna, de som rör sig i området och kvarteret där bankerna ligger”
29 augusti, samtal med Prof Peter Lang. Titel “Alienlands: the new communities”
5 september, open Talk in the "Pinecone": Feminism and intersectionality in urban planning
-------------------------------------
12 september, samtal med Kristoffer Svenberg. Titel "Mallrats Stockholm"
-------------------------------------
18 september, samtal med Pernilla Hagbert, Chalmers, KTH. Titel: "Socialisation (att vara eller inte vara) i staden"
19 september, samtal med Macarena Dusant. Titel “Den farliga fittan i det offentliga rummet”
26 september, samtal med Carl-Oskar Linné. Titel “kvadratmeterpris”
____________________________________

Unikt erbjudande & en fantastisk möjlighet!

Bli skapare av:

Mallrats Stockholm - Offentliga uttryck i privata rum 2013-2014

Föreläsning och inbjudan till att vara med i Mallrats Stockholm konstprojekt.

Är ni intresserad av en föreläsning om Mallrats Stockholm och konstens möjligheter i staden? Det rör sig om en presentation som är spännande och givande både för elever som lärare, gamla som unga. På vilka sätt kan vi som invånare vara med i att ta del av staden och hur kan vi påverka dess utformning? Dessutom innefattar det här en direkt inbjudan till samarbete.

Mallrats Stockholm är ett konstprojekt som skapas gemensamt med unga individer i staden och flera andra sammarbetspartners. Sist när det drevs med elever ifrån Viktor Rydbergs gymnasium så fick vi efter två intensiva projektveckor med oss Moderna Museet och deras ungdomssatsning Museum Museum som partner. Museum Museum är ett reflexivt konstnärligt projekt som drivs av Moderna Museet tillsammans med inbjudna konstnärer och vill utveckla både museet och ungdomarna som deltar. Det här ledde sedan till en en spännande och mycket uppskattad utställning på Moderna Museet i april 2013.

Målet är nu att göra något än mer intressant av projektet genom att ge fler ungdomar utrymme som delaktigt skapande Mallrats i staden. Vilken den exakta riktningen blir är alla i projektet medskapare till. Viktiga nycklar delas dock ut genom föreläsningar med stadsplanering och konst som kompetensområden. Vilken är staden vi vill utveckla för framtiden?

Mallrats Stockholm som idé är utformat och uppstartat av mig Kristoffer Svenberg, konstnär medgrundare och aktiv inom The New Beauty Council sedan 2007.

Offentliga rum och vikten av dem diskuteras i dagens läge ofta inom arkitektur, stadsplanering och konst. Vid ett stort antal tillfällen har jag själv givit föreläsningar inom området. Genom erfarenheter har jag kommit underfund med hur liten del av våra liv vi lever i sådana demokratiska och levande offentliga rum som eftersöks.

I projektet Mallrats Stockholm agerar vi kritiskt reflekterande på vår omgivning genom att experimentera och utmana med konsten som verktyg. Stadens privata rum, köpcentrum och det som brukar förklaras som "semi-offentlig" status placeras under lupp. Projektet lär oss bland annat att förstå på vilka sätt stadens utformning och arkitektur påverkar våra liv. Därigenom ställer vi sedan frågor om hur staden skulle kunna se annorlunda ut och följa annan logik. Frågor som leder till andra möjliga utformningar för stadens utveckling.

Var med och bli en aktiv skapare till det här!

För mer information eller förfrågan om föreläsning om projektet kontakta:
kristoffer.svenberg#newbeautycouncil.org
0736-18 33 46

Kristoffer Svenberg, The New Beauty Council


Process/Dokumentation: Lovisa Nordlöf, Matilda Bakke, Sara Dehlin och Rebecca Carlheim-Gyllenskiöld.


Installationsbild från utställningen: Mallrats Stockholm - Offentliga uttryck i privata rum, Moderna Museet 12-14 april 2013.

Souvenirbutiken: Karin Jensen, Lovisa Nordlöf

I det här verket överkommersialiseras konsten medvetet. Vad händer när konsten antar samma form som det man kan finna i vilken souvenirbutik som helst? Riskerar konsten idag att åsidosättas och förminskas till en sådan roll? Verket souvenirbutiken rör sig raffinerat på en metanivå då det är utformat som något som är verklighet i många av världens stora museer.

Alva Schiöler improviserar under arbete med performance på Supermarket Art Fair 2013, Kulturhuset Stockholm. 

Att göra eller att förstöra ett offentligt rum: PLATTAN SOM HAMBURGARE-RESTAURANG!


Som det då relativt nybildade The New Beauty Council gjorde Thèrése Kristiansson och jag ett verk och en slags protestaktion på Sergels Torg 2008. Titeln var: ”Till Minne av Sergels Torg / Att göra eller att förstöra ett offentligt rum”. Med enkla medel av tillfälliga skulpturer adresserade vi idén som lyfts av en inglasning längs med taket runt plattan på Sergels Torg. Vi såg hur en sådan inglasning skulle leda till att området under tak skulle bli mer likt en shoppinggalleria. Dessutom skulle plattans roll som en plats att demonstrera på eller utföra olika former av manifestationer vid försämras radikalt.


Sergels torg vill jag belysa som det idag viktigaste offentliga rummet i Stockholm. Det här torget går att beskriva som en väldigt övervakad plats dels av patrullerande polis, men också genom kameror och stadens olika individer som passerar. Men tack vare en god arkitektur av olika nivåer och rum, samt en tillåtande historia och atmosfär vill jag påpeka att det här snarare handlar om synlighet. Sergels Torg och då främst plattan är en verklig scen i staden. En plats där det som sker blir betydande. En plats dit individer ifrån stadens, och hela landets, olika hörn kan röra sig och synas centralt. Det är en plats där aktiviteter dagligen medieras genom fotografi och delas på digitala sociala nätverk och i press. Att vi har en sådan här plats så här centralt i huvudstaden Stockholm är oerhört bra och viktigt. Men att en multinationell kedja till hamburgare-restaurang fått lov att inrätta sig här mitt på torget är skandal och folk borde agera starkt emot det här!

Viktigt för ett levande offentligt rum är möjligheten att gång på gång kunna utmana och förändra rummet. Att det finns möjlighet för individer att ta rummet i besittning på olika vis. Att det finns en sådan inbyggd möjlighet och flexibilitet. Det innefattar dock inte att kommersiella butiker och ekonomisk marknadsstyrning ska få lov att styra flexibiliteten och förändringen här. Den formen av ekonomiskt marknadsstyrda rum är våra shoppinggallerior redan. Så hur har den här hamburgerkedjan lyckats få till en ockupering av Plattan och Sergels Torg? Dessutom just under den tiden av året då det här rummet på grund av varmare väder är än mer gästvänligt som scen. 

Kristoffer Svenberg, Mallrats Stockholm


Återkommer inom kort med dokumentationer ifrån Mallrats Stockholms utställning på Moderna Museet som ägde rum 12 -14 april.


Bilder från verket MM, animation, video, Matilda Bakke, Sara Dehlin (Mallrats Stockholm)

Vad är Moderna Museet utan dess konst? Vad är Moderna Museet utan att vara ett museum? Är det endast en plats för konsten eller kan det det också vara ett fristående varumärke? Tänk om Moderna Museet förknippades med endast logotypen och inte med konsten. Att det för individer utan intresse gentemot museets verk blev ett forum att söka sig till bara för att det ger en kulturell image. Är det möjligt för Moderna att marknadsföras som ett kommersiellt varumärke?

Vernissage 12 april kl 18:00 - Moderna Museet - Skeppsholmen - Välkomna!

Länk till FB event: Mallrats Stockholm på Moderna

Öppet: Fre 18-20 Lör-Sön 10-18

Mallrats Stockholm – Offentliga uttryck i privata rum

Genom att kritiskt adressera det privata och semioffentliga talar vi om hur vi vill utveckla staden och det offentliga för framtiden. Projektet Mallrats genomförs som ett gemensamt skapande av och med unga kreatörer ifrån olika delar av Stockholm. Köpcentret som stadsrum adresseras, elaboreras med och utmanas.

Offentliga rum diskuteras i dagens läge ofta inom arkitektur, stadsplanering och konst. Men i Stockholm lever vi till största delen i privata rum. Konst i offentligheten kan både göra eller förstöra ett offentligt rum. Det här beroende på hur konsten skapar ett tankemässigt och interaktivt utrymme och hur rummet tas i besittning genom konsten.

Med konceptet för Mallrats Stockholm ställer vi oss frågor om hur det blir när vi fokuserar på att utmana och göra konst i privata rum som är av “semioffentlig” karaktär. Kan vi förändra dessa rum genom att behandla dem likt offentligheter? Göra dem och deras strukturer mer synliga, offentligt tillgängliga och föränderliga? Skapa förståelse för rummens begränsningar och hur dessa omgivningar och miljöer är performativa för vår kultur? Det vill säga: Hur miljöerna vi rör oss i påverkar oss och vilka vi är.

Men vad sker då när Mallrats Stockholm tar sig in på ett stort museum? Moderna Museet som institution har en viktig historia och en mycket stark roll inom den svenska konstscenen med direkta kopplingar ut i den globala samtiden. Med Mallrats Stockholms verk, performances och interventioner väcks frågeställningar kring vad ett sådant museum har möjlighet att göra? I och med att Moderna Museet förankrar projektet Mallrats i sina lokaler så anknyter det till väsentliga delar i en sådan aktuell diskussion som: Vad är ett museum? Samtidigt med verket Mallrats koncept så adresseras då även museets roll i staden och samhället.

Kristoffer Svenberg, The New Beauty Council 2013

Medverkande: Matilda Bakke, William Björklund, Rebecca Carlheim Gyllenskiöld, Paulina Cederskär, Sara Dehlin, Laura Edman, Josefine Gyllensvärd, Cornelia Hinds, Karin Jensen, Jorunn Joiner, Sofia Kumlin, Emelie Meilink, Oliver Amadeus Norberg, Lovisa Nordlöf, Teresa Ranta, Alva Schiöler, Louise Silfversparre

Under våren 2013 har Museum Museum bjudit in Mallrats Stockholm att reflektera över Moderna Museet som offentlig plats. Projektet har ägt rum i samarbete med Viktor Rydbergs Gymnasium.

Ledare för Museum Museum: Lena Malm, Moderna Museet
Lärare Viktor Rydbergs Gymnasium: Sophia Desport
 Praktslakt & Process: Lovisa Nordlöf, Matilda Bakke, 
 Sara Dehlin och Rebecca Carlheim-Gyllenskiöld.
Den 20 mars presenterades Mallrats Stockholm av Kristoffer Svenberg i anknytning till den turnerande utställningen ÄGD - Konst, hembygd och identitet. Den här kvällens program ägde rum på Studio 44 i Stockholm. ÄGD är ett konstprojekt om begreppet hembygd i vår tid. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag.

Att presentera Mallrats Stockholm med anknytning till frågeställningar rörandes hembygd och det lokala och globala gav en intressant resonans. Och särskilt med koppling till vad Dennis Dalqvist, under samma seminarium, föreläste om så som hemslöjdens roll kontra modernismen och den situation vi nu idag befinner oss i. Diskussionerna angrep bland annat den överdrivna individualismen i vår globaliserade samtid för att därigenom lyfta det gemensamma och delade med hänseende till det lokalas betydelse som viktigt. Flera intressanta perspektiv presenterades för vad som är viktigt i utvecklande av ett framtida samhälle.

En undertitel för kvällen var: Vad utgör ett hem idag? Hur påverkar det vår identitet? Vilken roll har kulturen? Något som bland annat Kristoffer Svenbergs kollega från The New Beauty Council Annika Enqvist diskuterade och gav fördjupande perspektiv om.


Följ konstprojektet Mallrats Stockholm och få information om dess senaste uppdateringar via facebook.
Mallra (verb) ; att i en galleria/köpcentrum av privat alt. privat/semi-offentlig karaktär bedriva fri/kreativ/konstnärlig aktivitet som inte är genom transaktion bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde och normala händelseförlopp.
   Som en hyllning till Lena Gustavssons Att
   handla utan att handla, En köpfri dag och 
   Kista+konst 2005 så gjorde Mallrats
   söndagen den 17e februari 2013 entré på
   Kulturhuset i Stockholm körandes
   kundvagnar. Genom att föra in vagnarna på
   Kulturhuset så höjs frågan om hur
   byggnaden allt mer kommersialiserats.
   Kulturhuset är ännu idag något av en fri oas
   under tak i Stockholm. Numera har det dock
   blivit väldigt tätt mellan caféer i byggnaden
   och det finns få platser att självklart sitta på
utan ett visst tvång att konsumera. Och när kundvagnarna även körs inne i konstmässan Supermarkets lokaler så anknyter de till konstnärsrollens ekonomiska villkor och politiska ställning. Är det kundvagnarna som ska fyllas?
  

  
   I Mallrats manér (mallra) arrangerades och
   bedrevs vandringen av och med Alva
   Schiöler, Alvin Wahlgren, Amela Edman,
   Emelie Meilink, Kristian Remnelius, Kristoffer
   Svenberg, Laura Edman, Leon Kuhn, Signe
   Alhström Skarstedt. Tack också till Elin
   Strand Ruin som lyfte idén om en hyllning till
   Lena Gustavsson och Kista+konst projektet.
   Ett projekt Lena Gustavsson drev
   tillsammans med Lars Arrhenius 2005.    

My Friend. Uppslag ur senaste numret av Gallerian utgiven av Framtidsbyrån. Paulina Cederskär, Jorunn Joiner, Sofia Kumlin.

Gallerian i Liljeholmen som ansluter direkt till Stockholms Tunnelbanenät. Gallerian invigdes 22e oktober 2009.
Är utvecklandet av virtuella butiker något som kan göra så att konsumtionen tar mindre plats och att det lämnas utrymme för andra gemensamma rum i framtiden? Hur ska vi göra så att flera olika värden spelar större roll i avgörandet för vilka platser det är som skapas i staden?


Privat - privat. Bilder fotade av Matilda Bakke och Alina Jansson i Sturegallerian.
Emelie Meilink, Cornelia Hinds, Alva Schiöler och William Björklund placerar ut fågelskulpturer och dörrar i gallerior. De söker efter mellanrum genom att utan särskilt given tillåtelse placera ut fåglar i miljöer främst utformade för konsumtion. De utforskar ett glapp mellan det förväntade. För dem som lägger märke till fåglarna ville de bryta ett invant mönster. När de placerar ut fåglarna inne i Gallerian på det här viset så vill de göra betraktaren uppmärksam på "Elefanten" i rummet. Elefanten i rummet som i det här fallet är just rummet i sig självt. De vill göra så att folk på ett nytt sätt uppmärksammar arkitekturen. Rum vi på sätt och vis tar för givet och mest ser till som något nödvändigt och praktiskt.


Fågeln i sig själv är stark symbol och vanligt förekommande i olika former inom samtidskonsten, konsthistorien och den offentliga gatukonsten. En skillnad när de placerar in fåglarna i den här arkitekturen är att det blir svårt att se fåglarna som fria.

Gruppen som kallar sig Nyckeln till frihet stötte på en hel del problem i sitt efterforskande, experimenterande och utförande. Det har rört sig om stressade och arroganta människor på plats i gallerian,  nitiska städare och vakter med regler att följa.

Sedan när deras dokumentationsvideo och presentation lades upp på youtube så plockades den inom kort bort från offentlig visning. Anledningen var att de hade använt korta klipp med copyright skyddad musik